Strona główna                           O mnie                           Oferta                           Kontakt

  O mnie - Ewa Duchnowska

          Nazywam się Ewa Duchnowska. Jestem psychoterapeutą, mediatorem rodzinnym oraz specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w oświacie, reklamie, Punkcie Interwencji Kryzysowej, Gminnym Ośrodku Wsparcia oraz Dziale Pomocy Rodzinie w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Obecnie pracuję w Olsztynie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Biskupcu w Ośrodku Wsparcia Rodziny. Prowadzę prywatną praktykę.

Ukończyłam wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii, m.in.: Studium Pomocy Psychologicznej, Terapia BSFT w leczeniu uzależnień Praca z parami, rodzinami i grupą, Pomaganie osobom z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami jedzenia, Podejście SFT w zdrowiu psychicznym, Integratywna psychoterapia depresji, Związki miłosne – jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jestem absolwentką Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, mediacje rodzinne, terapie par, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, grupy rozwoju osobistego oraz szkolenia. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii Gestalt, terapii systemowej (genogram) i poznawczno-behawioralnej. Swoją pracę systematycznie superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Moje zainteresowania zawodowe to: kryzysy osobiste i rodzinne, współuzależnienie, problemy w bliskich związkach, lęki, depresje, trudności w komunikacji z ludźmi, problemy wychowawcze, przemoc w rodzinie, problemy emocjonalne.

Psycholog, terapia Olsztyn. Pomoc psychologiczna Olsztyn.
Tworzenie stron internetowych - Pracuś © 2011